تاریخ انتشار : دوشنبه، 13 شهريور ماه، 1396

دور جدید تمرینات بسکتبال بانوان آغاز می‌شود

‌‌‌‌‌ "آباد سبز":به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، اردوی تدارکاتی تیم های ملی بسکتبال نوجوانان و سه نفره دختران روزهای 11 تا 13 شهریور ماه جاری در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.اسامی دختران نوجوان دعوت شده به شرح زیر است:

1-غزل ملکی - تهران

2-عسل نسترن طهرنی - تهران

3-پیونیک آرکلیان - تهران

4-روژین طلاکوب - تهران

5-مریم شیرازی - تهران

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

1-غزل ملکی - تهران

2-عسل نسترن طهرنی - تهران

3-پیونیک آرکلیان - تهران

4-روژین طلاکوب - تهران

5-مریم شیرازی - تهران

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

1-غزل ملکی - تهران

2-عسل نسترن طهرنی - تهران

3-پیونیک آرکلیان - تهران

4-روژین طلاکوب - تهران

5-مریم شیرازی - تهران

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

2-عسل نسترن طهرنی - تهران

3-پیونیک آرکلیان - تهران

4-روژین طلاکوب - تهران

5-مریم شیرازی - تهران

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

3-پیونیک آرکلیان - تهران

4-روژین طلاکوب - تهران

5-مریم شیرازی - تهران

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

4-روژین طلاکوب - تهران

5-مریم شیرازی - تهران

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

5-مریم شیرازی - تهران

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

6-عسل معصومی - تهران

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

7-نیناره زوکانی - تهران

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

8-فاطمه مرتضوی - تهران

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

9-زهرا عباس نژاد - تهران

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

10-رکسانا کریمی - تهران

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

11-سوگند رحمانی - اصفهان

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

12-پریسا حسین زاده - اصفهان

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپرستان:

الهه دارستانی (سرمربی نوجوانان)

فریناز طائرپور (سرپرست نوجوانان)

پوران عباسی (مربی نوجوانان)

اسامی دعوت شدگان 3*3:

گلاره کاکاونپور - تهران، آیرین آرتونیان - تهران، دلارام وکیلی - تهران، روژانا محمودی - کرمانشاه

اسامی مربی و سرپرست:

افسانه حسن نائبی (مربی و سرپرست تیم 3 نفره)

انتهای پیام/س

13-عسل محسنی - هرمزگان

14-حسنی حسینی - کرمانشاه

15-مژده نظری - فارس

16-فاطمه رستمی - فارس

17-آیدا گل محمدی - کردستان

18-فاطمه آقازادگان -قزوین

19-یگانه دشتکی - خراسان رضوی (نیشابور)

20-زینب غفاری - زنجان

اسامی مربیان و سرپر&

 شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
abadsabz1@gmail.com
info@abadsabz.ir
مرتبط باموضوع
نظر
 
نام (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
 
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب
تبلیغات
آباد سبز
آباد سبز